Kim jest animator zabaw dla dzieci? Jak wybrać odpowiednią osobę? | Nannyexpress.pl

Animo znaczy ożywiać, pobudzać. Rolą prawdziwego animatora zabaw dla dzieci jest pobudzanie grupy do aktywności. Zawodowy animator to osoba profesjonalnie zajmująca się opieką nad dziećmi – kierunkowo wykształcona, charyzmatyczna, pewna siebie i pomysłowa – to osoba potrafiąca rozchmurzyć małego marudę, opanować nerwusa, zaspokoić ciekawość mądrali bez szkody dla grupy.

Kiedyś wystarczyło być pomysłową ciocią, by być animatorem zabaw dla dzieci – dziś oczekiwania rodziców i dzieci są znacznie większe. Sprawdźcie, czym się kierować w wyborze animatora zabaw dla dzieci.

Animator zabaw dla dzieci – super osobowość

Animator powinien być dobrze przygotowany merytorycznie do pracy z dziećmi, jak i powinien mieć specjalne predyspozycje. Powinien być stanowczy – asertywność pomaga zapanować nad większą grupą dzieci. Przeprowadzenie zajęć według planu i zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w trakcie zajęć możliwe jest głównie dzięki zdecydowanej postawie animatora dla dzieci.

Praca z dziećmi wymaga kreatywności – zarówno na etapie przygotowywania zajęć, jak ich przeprowadzania, animator dla dzieci musi wykazywać się pomysłowością. W parze z kreatywnością musi iść także wiedza oraz doświadczenie. Animator zabaw dla dzieci dostosowuje gry i zabawy do wieku dzieci, liczebności grupy czy zainteresowań dzieci. Najtrudniejszym zadaniem animatora jest dostosowanie zajęć do całej grupy – każde dziecko w grupie może mieć inne pasje, a zajęcia powinny być równie interesujące dla wszystkich uczestników zabawy.

Doświadczony i pomysłowy animator dla dzieci przygotowuje i przeprowadza zajęcia, które pobudzają ciekawość i inspirują wszystkie dzieci. Zajęcia plastyczne dla dzieci, które najchętniej grają w piłkę czy zajęcia ruchowe dla maluchów, które najchętniej oglądają bajki – animator angażuje całą grupę w jedną zabawę w tym samym czasie.

Animator dla dzieci – edukacyjne gry i zabawy

Organizacja czasu wolnego i prowadzenie atrakcyjnych dla dzieci zabaw to niejedyne zadanie animatora. Rodzice oczekują, by prowadzone zajęcia miały charakter edukacyjny. Uczestnicy animacji uczą się pracy zespołowej, dowiadują się o ciekawostkach ze świata nauki w przyjazny dla nich sposób, a obecnie coraz większą uwagę przywiązuje się do edukacji w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Wspomnieliśmy już, że animator zabaw dla dzieci musi być osobą asertywną i kreatywną – sama charyzma jednak nie wystarczy. Osoba pracująca z dziećmi musi mieć także ogromne pokłady cierpliwości do dzieci. Z jednej strony animator powinien być więc osobą energiczną, z drugiej zaś powinny cechować go opanowanie i wrażliwość na potrzeby młodych uczestników zabawy.

Odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje wyróżniają najlepszych animatorów dla dzieci. Pamiętajmy, że animator nie jest opiekunem. W przeciwieństwie do osoby, czuwającej nad bezpieczeństwem dzieci, które bawią się samodzielnie, animator zabaw dla dzieci organizuje zabawę i przygotowuje wszystkie niezbędne materiały do ich przeprowadzenia. Prowadząc zajęcia, animator reaguje na nastroje dzieci i w razie potrzeby zmienia plany, by zabawy dostosować do uczestników animacji. Animator w trakcie prowadzonych zajęć odpowiada także za bezpieczeństwo dzieci.

Animatorzy prowadzą zajęcia dla dzieci podczas imprez urodzinowych, spotkań rodzinnych czy wesel – każda okazja jest dobra, by zapewnić dziecku moc atrakcji i wyśmienitą zabawę w gronie rówieśników.