Jak radzić sobie z agresją słowną dzieci?

Z agresją słowną u dzieci ma problem niemal każdy rodzic – jedni z tym problemem zmagają się wielokrotnie w ciągu dnia, inni bardzo sporadycznie. Z czego wynika agresja słowna i jak sobie z nią radzić? Jakie błędy wychowawcze popełniają rodzice, gdy nie radzą sobie z agresją słowną dzieci?

Przyczyny agresji słownej u dzieci

Agresja wynika ze złości i z bezradności dzieci i młodzieży. Dziecko szuka sposobu, by wyrazić swoje emocje, a gdy nie znajduje innego rozwiązania, ucieka się do różnego rodzaju nieakceptowanych społecznie sposobów radzenia sobie z trudną sytuacją. Podobnie jak radość wyraża poprzez śmiech, tak złość wyraża poprzez krzyk, płacz lub dobieranie najbrzydszych słów, jakie tylko przychodzą do głowy w danej chwili.

Jeśli nasze dziecko zaczyna być agresywne, nie możemy udawać, że nic się nie dzieje, nie możemy też wybrać pozornie najłatwiejszego rozwiązanie, czyli zakazania używania nieodpowiedniego słownictwa i ucinania tematu.

Jak radzić sobie z agresją słowną dzieci w różnym wieku?

Każdy przypadek jest indywidualny, każda złość ma inne źródło i każde dziecko z konkretną sytuacją będzie próbowało sobie inaczej poradzić. Jednak istnieją pewne ogólne zasady, do których powinni stosować się wszyscy rodzice:

  • Nie wolno trywializować problemu – rozmowa z dzieckiem pomoże nam ustalić, z czego bierze się agresja, a zainteresowanie jego problemem jest ważnym elementem radzenia sobie z agresją dziecka
  • Nie wolno ucinać tematu – stwierdzenia „posprzątaj i koniec”, „koniec rozmowy” czy „nie masz prawa głosu” nie są argumentami, a słowami, które rozpętają jeszcze większą awanturę lub spowodują, że dziecko przestanie z nami rozmawiać.
  • Kompromisy umożliwiają rozwiązanie większości problemów – kompromis zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Dziecko widzi, że traktujemy je poważnie i że również jesteśmy gotowi na pewne ustępstwa.

Najczęściej popełniane błędy wychowawcze rodziców

Człowiek uczy się całe życie, również na błędach – swoich i cudzych. Poznając najczęściej popełniane błędy wychowawcze rodziców, może uda nam się ustrzec ich we własnym domu:

  • Stawianie się w pozycji wyżej od dziecka, wywyższanie się
  • Ocenianie dziecka, zamiast oceny jego zachowania
  • Brak umiejętności przyznawania się do własnych błędów
  • Brak dobrego przykładu – rodzice okazując szacunek bliskim, osobom, które znają i zupełnie obcym, pokazują dziecku, że szacunek należy się wszystkim, bez względu na to czy kogoś lubimy, czy nie. Dzieci nieustannie nas obserwują i się od nas uczą, jesteśmy dla nich wzorem, często też naśladują nas nieświadomie.

Oczywiście powyższe zasady powinni znać i stosować się do nich także opiekunowie dzieci – wychowawcy w szkole, nianie czy osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne. Pamiętajmy także, że wyeliminowanie agresywnych zachowań u dziecka wymaga dużo czasu, naszej nauki i cierpliwości.

agresja u dzieci